CENNIK  OPŁAT  ZA  WJAZD NA TEREN ROLNO-SPOŻYWCZEGO RYNKU HURTOWEGO S.A. W RADOMIU

I. Opłata za wjazd na podstawie jednorazowych biletów dla sprzedających bezpośrednio z samochodów:
a) samochody osobowe, osobowo-towarowe, terenowe,
samochody truck o łącznej ładowności do 2 ton,
dostawcze o ładowności do 2 ton bez przyczep – 45,00 zł;
b) samochody osobowe, osobowo-towarowe, terenowe,
samochody truck o łącznej ładowności do 2 ton,
dostawcze o ładowności do 2 ton z przyczepami – 70,00 zł;
c) samochody o ładowności powyżej 2 ton bez przyczep – 72,00 zł;
d) samochody o ładowności powyżej 2 ton z przyczepą oraz T.I.R  – 105,00 zł;
Opłata jednorazowa za wjazd jest ważna 24 godziny od momentu wjazdu (bez prawa ponownego wjazdu).

 

II. Zaprzęgi konne wjazd bezpłatny.
 
III. Opłaty od sprzedających ze stołu, z łóżka polowego lub bezpośrednio z placu lub ręki 8,00 zł;
 
IV. Abonament miesięczny:
a) samochody osobowe,  samochody osobowo-towarowe, samochody truck, terenowe o ładowności do 2 ton, dostawcze o ładowności do 2 ton bez przyczep za jedno miejsce – 1 035,00 zł;
b) samochody osobowe, samochody osobowo-towarowe, samochody truck, terenowe o ładowności do 2 ton, dostawcze o ładowności do 2 ton z przyczepami za jedno miejsce – 1 610,00 zł;
c) samochody o ładowności powyżej 2 ton bez przyczep za jedno miejsce – 1 656,00 zł;
d) samochody o ładowności powyżej 2 ton z przyczepami za jedno miejsce – 2 415,00 zł;
e) stanowiska handlowe zabudowane kontenerowo za jedno miejsce – 1 035,00 zł;
V. Parking niestrzeżony, miejsce parkowania wyłącznie w/g ustaleń obsługi:
a) doba samochody do 2 ton – 30,00 zł;
b) doba samochody powyżej 2 ton – 40,00 zł;
 
VI. Opłaty za wjazd poza sprzedającymi:
a) dla pojazdów o ładowności do 5 ton (wjazd jednorazowy)3,00 zł;
b) dla pojazdów o ładowności powyżej 5 ton (wjazd jednorazowy)20,00 zł;
 
VII. Abonament miesięczny dla wjeżdżających po zakupy:
a) o ładowności do 5 ton – 63,00 zł;
b) o ładowności powyżej 5 ton – 400,00 zł;
(z prawem wielokrotnego wjazdu na dobę)
 
VIII. Sprzedający warzywa kapustne zobowiązani są do wpłaty:
a) kaucji za samochód: do 2 ton – 40,00 zł;
b) powyżej 2 ton – 60,00 zł;
 
IX. Opłata za pozostawienie nieczystości kapustnych:
a) z samochodu do 2 ton – 40,00 zł;
b) z samochodu powyżej 2 ton – 60,00 zł;
 
X. Opłata za pozostawienie nieczystości na Rynku 200,00 zł;
 
XI. Opłata za wjazd od pojazdów:
a) które wjechały na teren samowolnie nie uiszczając opłaty przy wjeździe (uciekając) pobiera się opłatę 10 zł przy wyjeździe. Obsługa stanowiska kasowego uniemożliwia wyjazd pojazdu do czasu pobrania tej opłaty;
b) które wjechały na parking Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa a kierowcy lub pasażerowie dokonali zakupów na terenie Rynku pobiera się opłatę 10 zł przy wyjeździe;
c) które parkowały na obszarze od ul. Lubelskiej do bram wjazdowych objętym zakazem parkowania i postoju pobiera się opłatę 10 zł;
XII. Powyższe ceny zawierają podatek VAT.
 

Cennik  wszedł  w  życie z dniem 01.03.2023 roku.