ZARZĄD I RADA NADZORCZA SPÓŁKI ROLNO-SPOŻYWCZY RYNEK HURTOWY S.A.

|

Zarząd Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego S.A. jest jednoosobowy, jego przedstawicielem jest:

  • Sebastian Paszkiel – Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego S.A. składa się z sześciu osób:

  • Tomasz Dąbrowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki
  • Marta Czerwiec – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Spółki
  • Ewa Markowska-Bzducha – Sekretarz Rady Nadzorczej Spółki
  • Dorota Wojtczak – Członek Rady Nadzorczej
  • Monika Pachniewska – Członek Rady Nadzorczej
  • Barbara Wróbel – Członek Rady Nadzorczej