KRÓTKA HISTORIA SPÓŁKI

W miejscu, w którym obecnie znajduje się rynek wiele lat temu znajdowała się firma „Wtórpol”.
Nasza Spółka powstała w 1993 roku, gdzie w okresie od 29 grudnia 1993 roku do 21 lutego 1995 roku działała pod firmą „Radomska Giełda Rolna Sp. z o.o.”, a założył ją Wojewoda Radomski z kapitałem 100 tys. zł podzielonym na 100 imiennych udziałów.
W wyniku jej przekształcenia, w dniu 21 lutego 1995 roku powstała Spółka Akcyjna pod nazwą Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy z siedzibą w Radomiu.
Od 11 lipca 2001 roku Spółka jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000025769.
Istotne zmiany nastąpiły w 2015 roku, kiedy to Skarb Państwa przejął od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pakiet akcji Spółki (55,51% ogółu akcji) co wraz
z dotychczas posiadanymi akcjami Spółki czyni Skarb Państwa większościowym akcjonariuszem.
W 2018 roku Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy obchodził swoje 25-cio lecie.