PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI RSRH S.A.

Przedmiotem działalności Spółki jest:
  • Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z,
  • Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt – PKD 46.2,
  • Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych – PKD 46.3,
  • Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego – PKD 46.4,
  • Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana – PKD 46.90.Z,
  • Magazynowanie i przechowywanie towarów – PKD 52.1.