fbpx
CENNIK  OPŁAT  ZA  WJAZD

NA TEREN ROLNO-SPOŻYWCZEGO RYNKU HURTOWEGO S.A. W RADOMIU

 1. Opłata za wjazd na podstawie jednorazowych biletów dla sprzedających bezpośrednio z samochodów:
 1. samochody osobowe, osobowo-towarowe, terenowe,

samochody truck o łącznej ładowności do 2 ton,

dostawcze o ładowności do 2 ton bez przyczep – 35,00 zł;

 1. samochody osobowe, osobowo-towarowe, terenowe,

samochody truck o łącznej ładowności do 2 ton,

dostawcze o ładowności do 2 ton z przyczepami – 52,00 zł;

 1. samochody o ładowności powyżej 2 ton bez przyczep – 55,00 zł;
 2. samochody o ładowności powyżej 2 ton z przyczepą oraz T.I.R  – 80,00 zł;

Opłata jednorazowa za wjazd jest ważna 24 godziny od momentu wjazdu (bez prawa ponownego wjazdu).

 

 1. Zaprzęgi konne wjazd bezpłatny.

 

III. Opłaty od sprzedających ze stołu, z łóżka polowego lub bezpośrednio z placu lub ręki 8,00 zł;

 

 1. Abonament miesięczny:
 1. samochody osobowe,  samochody osobowo-towarowe,

samochody truck, terenowe o ładowności do 2 ton,

dostawcze o ładowności do 2 ton bez przyczep za jedno miejsce – 800,00 zł;

 1. samochody osobowe, samochody osobowo-towarowe,

samochody truck, terenowe o ładowności do 2 ton,

dostawcze o ładowności do 2 ton z przyczepami za jedno miejsce – 1 200,00 zł;

 1. samochody o ładowności powyżej 2 ton bez przyczep

            za jedno miejsce – 1 260,00 zł;

 1. samochody o ładowności powyżej 2 ton z przyczepami

            za jedno miejsce – 1 840,00 zł;

 1. Stanowiska handlowe zabudowane kontenerowo za jedno miejsce – 800,00 zł;

 

 1. Parking niestrzeżony, miejsce parkowania wyłącznie

        w/g ustaleń obsługi

doba samochody do 2 ton – 20,00 zł;

doba samochody powyżej 2 ton – 30,00 zł;

 

 1. Opłaty za wjazd poza sprzedającymi:
 1. dla pojazdów o ładowności do 5 ton (wjazd jednorazowy) – 2,00 zł;
 2. dla pojazdów o ładowności powyżej 5 ton (wjazd jednorazowy) – 15,00 zł;

 

VII. Abonament miesięczny dla wjeżdżających po zakupy       

                        o ładowności do 5 ton – 42,00 zł;

o ładowności powyżej 5 ton – 300,00 zł;      

                        (z prawem wielokrotnego wjazdu na dobę)

 

VIII. Sprzedający warzywa kapustne zobowiązani są do wpłaty

   kaucji za samochód: do 2 ton – 30,00 zł;

                                                 powyżej 2 ton – 50,00 zł;

 

 1. Opłata za pozostawienie nieczystości kapustnych:              

                        z samochodu do 2 ton – 30,00 zł;

                        z samochodu powyżej 2 ton – 50,00 zł;

 

 1. Opłata za pozostawienie nieczystości na Rynku 100,00 zł;

 

 1. Opłata za wjazd od pojazdów:
 1. które wjechały na teren samowolnie nie uiszczając opłaty przy wjeździe (uciekając) pobiera się opłatę 5 zł przy wyjeździe. Obsługa stanowiska kasowego uniemożliwia wyjazd pojazdu do czasu pobrania tej opłaty;
 2. które wjechały na parking Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa a kierowcy lub pasażerowie dokonali zakupów na terenie Rynku pobiera się opłatę 5 zł przy wyjeździe;
 3. które parkowały na obszarze od ul. Lubelskiej do bram wjazdowych objętym zakazem parkowania i postoju pobiera się opłatę 5 zł;

XII. Powyższe ceny zawierają podatek VAT.

 

Cennik  wszedł  w  życie od 01.04.2019 r.

Translate »