fbpx

OGŁOSZENIA

Szanowni Państwo 

W odpowiedzi na liczne zapytania użytkowników Rynku Hurtowego Zarząd Spółki informuje, że Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. w Radomiu pracuje bez zmian, zgodnie z regulaminowymi godzinami otwarcia. Jednocześnie mając na względzie kryzys epidemiologiczny Zarząd na bieżąco monitoruje sytuację w kraju i w przypadku pojawienia się nowych okoliczności zostaniecie Państwo o tym poinformowani za pośrednictwem strony internetowej RSRH S.A.

Prosimy również o przestrzeganie zaleceń dotyczących  zachowania bezpiecznych odległości (1,5 m-2 m) i obowiązek zasłaniania ust i nosa w miejscach publicznych.

Zakaz handlu żywym ptactwem (gołębiami) na terenie Rynku do odwołania !!!

 

 

 

Radom dn. 25.05.2020r.

ROZBUDOWA BUDYNKU HANDLOWO – USŁUGOWEGO WRAZ Z NADBUDOWĄ

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. w Radomiu zawiadamia, że w postępowaniu ofertowym na  „Rozbudowę budynku handlowo – usługowego wraz z nadbudową jego niższej części i przebudową, a także rozbiórką istniejącego budynku magazynowego na działkach nr 180/1, 180/2 oraz na części działek nr 180/4, 180/05 (Obr. 0030, Ark.45) w Radomiu”, oferta złożona przez firmę „WOMAX”, ul. Zielna 3 m 1, z dnia 14.05.2020 r. została uznana za najkorzystniejszą.

Zamawiający wyznacza termin podpisania umowy na wykonanie Prac Budowlanych na dzień 28.05.2020 r.

 

 

 

 

                Radom dn. 08.05.2020r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

TEMAT: „ROZBUDOWA BUDYNKU HANDLOWO – USŁUGOWEGO WRAZ Z NADBUDOWĄ JEGO NIŻSZEJ CZĘŚCI I PRZEBUDOWĄ A TAKŻE ROZBIÓRKĄ ISTNIEJĘCEGO BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NA DZIAŁKACH NR 180/1, 180/2 ORAZ NA CZĘŚCI DZIAŁEK NR 180/4, 180/5 (OBR. 0030, ARK.45)W RADOMIU„

Pełna treść ogłoszenia wraz z materiałami przetargowymi do pobrania w plikach poniżej :

Sebastian Paszkiel – Prezes Zarządu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA!

Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. w Radomiu informuje, że z dniem 01.11.2019 r. wprowadzona zostaje zmiana organizacji ruchu na terenie rynku, w szczególności w obrębie bram wjazdowych od strony ul. Lubelskiej.

Wjazd pojazdem na teren Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego S.A. (włącznie ze wszystkimi parkingami) podlega opłacie wjazdowej – parkingowej, określonej co do rodzaju i wysokości zgodnie z cennikiem.

Opłata za wjazd poza sprzedającymi wynosi dla pojazdów o ładowności do 5 ton (wjazd jednorazowy) – 2 zł, a dla pojazdów o  ładowności powyżej 5 ton (wjazd jednorazowy) – 15 zł.

Abonament miesięczny dla wjeżdżających, o ładowności do 5 ton wynosi – 42 zł (z prawem wielokrotnego wjazdu na dobę).

 

Zarząd RSRH S.A.

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 01/10/2019 z dnia 31.10.2019 r.

Translate »