Tabela opłat do regulaminu

RSRH  S.A.  w Radomiu

1. NIEZGODNE Z REGULAMINEM PARKOWANIE  SAMOCHODÓW(opłata jednorazowa) 200,00 zł

 

2. BLOKOWANIE CIĄGÓW PIESZYCH I RUCHU  (opłata jednorazowa) 200,00 zł
3. POZOSTAWIENIE POZA TERENEM DZIERŻAWIONYM SKRZYNEK,WÓZKÓW, PALET itp. (opłata miesięczna) 300,00 zł
4. POZOSTAWIENIE NA KORYTARZACH HAL OPAKOWAŃ, PALET, itp. (opłata miesięczna) 200,00 zł
5. PALENIE NIECZYSTOŚCI I DOKONYWANIE CZYNNOŚCI POWODUJĄCYCH ZANIECZYSZCZENIE TERENU  RSRH  S.A. (opłata jednorazowa) 100,00 zł
6. WYROBIENIE DUPLIKATU PRZEPUSTKI (za 1 szt.) 50,00 zł
7. OPŁATA ZA NIEROZLICZONĄ PRZEPUSTKĘ (za 1 szt.) 100,00 zł