fbpx

STRUKTURA KAPITAŁOWA RSRH S.A.

  • Skarb Państwa posiadał 154 874 akcje, na wartość 7 743 700 zł, tj. 81,88 % kapitału zakładowego,
  • Gminy posiadały 6 200 akcji na wartość 310 000 zł, tj. 3,28 % kapitału zakładowego,
  • Pozostali akcjonariusze posiadali 28 075 akcji na wartość 1 403 750 zł, tj. 14,84 % kapitału zakładowego.
Translate »