STRUKTURA KAPITAŁOWA RSRH S.A.

  • Skarb Państwa  posiada 154 874 akcje, na wartość 7 743 700 zł,
    81,88 % kapitału zakładowego;
  • pozostali akcjonariusze posiadają 34 275 akcji na wartość 1 713 750 zł,
    18,12 % kapitału zakładowego;